ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | LAW OFFICE
CZ | EN
Tomáš Novák

Tomáš Novák

Tomáš před založením NOVÁK & Co. pracoval jako vedoucí právník v Bird & Bird Praha, kam přišel z Clifford Chance Praha, kde pracoval jako advokát se zaměřením na fúze a akvizice. Tomáš pracoval i v londýnské pobočce Bird & Bird.

Tomáš je předním odborníkem v oblasti fúzí
a akvizic a za třináct let praxe v této oblasti se podílel na řadě významných transakcí. Tomáš poskytoval poradenství napříč všemi významnými odvětvími průmyslu a obchodu v oblasti: medií, potravinářství, strojírenství, IT, dopravy a logistiky, telekomunikací, energetiky, nemovitostí, a holdingových společností. Tomáš má také bohaté zkušenosti s přeshraničními projekty.

 

Tomáš byl členem pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, která připravovala návrh zákona a o přeměnách, kterým došlo k implementaci předpisů ohledně přeshraničních fúzí. Tomáš publikuje články v odborném tisku na téma fúzí a akvizic. Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Západočeské university v Plzni.

Tomáš hovoří česky a anglicky.

e: tomas.novak@novak-ak.cz

m: +420 739 334 230

linkedin: Tomáš Novák

Tomáš Novák

Radka Kartnerová

Radka má zkušenosti zejména z oblasti financování, projektů, pracovního práva, mediálního práva a energetiky. Podílela se přípravě financování řady národních i přeshraničních projektů realizovaných v ČR, včetně investic do českých obchodních společností. V rámci své právní praxe poskytovala služby také v souvislosti s právem nemovitostí, smluvní a korporátní agendou, ochranou osobních údajů a dalšími.

Svou advokátní praxi začala v rámci mezinárodní kanceláře DLA Piper, kde kromě jiného vedla skupinu projektového financování.

 

Radka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a studijního programu ¨International and European Law (LLM)¨ Univerzity v Amsterdamu.

Radka hovoří česky, anglicky a slovensky, dále je schopna komunikovat v němčině.

e: radka.kartnerova@novak-ak.cz

m: +420 605 021 356