ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | LAW OFFICE
CZ | EN
Tomáš Novák

Tomáš Novák

Tomáš před založením NOVÁK & Co. pracoval jako vedoucí právník v Bird & Bird Praha, kam přišel z Clifford Chance Praha, kde pracoval jako advokát se zaměřením na fúze a akvizice. Tomáš pracoval i v londýnské pobočce Bird & Bird.

Tomáš je předním odborníkem v oblasti fúzí
a akvizic a za třináct let praxe v této oblasti se podílel na řadě významných transakcí. Tomáš poskytoval poradenství napříč všemi významnými odvětvími průmyslu a obchodu v oblasti: medií, potravinářství, strojírenství, IT, dopravy a logistiky, telekomunikací, energetiky, nemovitostí, a holdingových společností. Tomáš má také bohaté zkušenosti s přeshraničními projekty.

 

Tomáš byl členem pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, která připravovala návrh zákona a o přeměnách, kterým došlo k implementaci předpisů ohledně přeshraničních fúzí. Tomáš publikuje články v odborném tisku na téma fúzí a akvizic. Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Západočeské university v Plzni.

Tomáš hovoří česky a anglicky.

e: tomas.novak@novak-ak.cz

m: +420 739 334 230

linkedin: Tomáš Novák

Jaroslav Klapal

Jaroslav Klapal

Jaroslav se specializuje na bankovnictví, kapitálové trhy, obchodní a občanské právo. Podílel se na přípravě financování řady projektů realizovaných v ČR, včetně několika investic do českých obchodních společností. Má zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti vymáhání pohledávek. V rámci své právní praxe poskytoval služby také v souvislosti s právem nemovitostí, duševního vlastnictví, veřejných zakázek, ochrany osobních údajů a dalších.

 

Jaroslav zahájil profesní kariéru jako právník České národní banky v sekci bankovního dohledu, následně působil několik let jako právník v J&T BANCE. Advokátní praxi začal Jaroslav v rámci mezinárodní kanceláře DLA Piper, kde v pozici vedoucího právníka zaštiťoval řadu významných projektů.

Jaroslav hovoří česky a anglicky.

e: jaroslav.klapal@novak-ak.cz

m: +420 602 466 732

linkedin: Jaroslav Klapal

Jan Slabihoudek

Jan Slabihoudek

Jan v letech 2001–2013 pracoval v poradenské společnosti Deloitte, zpočátku v rámci daňově-právního oddělení v týmu fúzí a akvizic, později jako člen samostatného právního týmu, kde se specializoval především na právo obchodních společností a zejména na problematiku jejich přeměn.

Za svoji dosavadní profesní dráhu se podílel na plánování, řízení a především na realizaci mnoha desítek nejrůznějších přeměn obchodních společností, včetně několika přeshraničních fúzí, jakož i dalších restrukturalizačních projektů pro přední české a zahraniční společnosti působící zejména v oblastech nemovitostí a developmentu, automobilového průmyslu, strojírenství a potravinářského a nápojového průmyslu.

 

Vedle znalosti čistě právní problematiky má základní přehled i o daňových a účetních aspektech uvedených transakcí.

Jan je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (1998) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2001).

Jan hovoří česky a anglicky, dále je schopen komunikovat rovněž v ruštině a částečně i v němčině.

e: jan.slabihoudek@novak-ak.cz

m: +420 603 445 719

linkedin: Jan Slabihoudek